جستجوی پیشرفته محبوبیت

مشاهده همه 8 نتیجه

مرتب سازی بر اساس: selected='selected' پیش فرض محبوبیت میانگین رتبه جدیدترین هزینه: کم به زیاد هزینه: زیاد به کم محصولات ویژه شگفت انگیزها
 • ناموجود
  کابل زمینی 4*2

  کابل زمینی 10*2

  0
  ویژگی ها
  • کابل زمینی برای مکان هایی طراحی شده است که نیاز آنچنانی به تحرک نداشته و ثابت باشند. هادی این کابل ها هادی نرم شده مفتولی یا استرند شده است. یکی از انواع این کابل زمینی مفتول  است. این محصول چون برای کابل کشی زمینی استفاده می شود مخصوصا برای کابل کشی زمینی برق بعضا به آن زیرزمینی کابل هم می گویند. لازم به ذکر است که این تنها از جنس سیم نیست و کابل زمینی فیبر نوری هم طراحی و تولید می شود. واحد ها به متر میباشد.
  تماس بگیرید
 • ناموجود
  کابل زمینی 4*2

  کابل زمینی 16*4

  0
  ویژگی ها
  • کابل زمینی برای مکان هایی طراحی شده است که نیاز آنچنانی به تحرک نداشته و ثابت باشند. هادی این کابل ها هادی نرم شده مفتولی یا استرند شده است. یکی از انواع این کابل زمینی مفتول  است. این محصول چون برای کابل کشی زمینی استفاده می شود مخصوصا برای کابل کشی زمینی برق بعضا به آن زیرزمینی کابل هم می گویند. لازم به ذکر است که این تنها از جنس سیم نیست و کابل زمینی فیبر نوری هم طراحی و تولید می شود. قیمت به متر میباشد.
  تماس بگیرید
 • ناموجود
  کابل زمینی 4*2

  کابل زمینی 16+25*3

  0
  ویژگی ها
  • کابل زمینی برای مکان هایی طراحی شده است که نیاز آنچنانی به تحرک نداشته و ثابت باشند. هادی این کابل ها هادی نرم شده مفتولی یا استرند شده است. یکی از انواع این کابل زمینی مفتول  است. این محصول چون برای کابل کشی زمینی استفاده می شود مخصوصا برای کابل کشی زمینی برق بعضا به آن زیرزمینی کابل هم می گویند. لازم به ذکر است که این تنها از جنس سیم نیست و کابل زمینی فیبر نوری هم طراحی و تولید می شود. قیمت به متر میباشد.
  تماس بگیرید
 • ناموجود
  کابل زمینی 4*2

  کابل زمینی 16+35*3

  0
  ویژگی ها
  • کابل زمینی برای مکان هایی طراحی شده است که نیاز آنچنانی به تحرک نداشته و ثابت باشند. هادی این کابل ها هادی نرم شده مفتولی یا استرند شده است. یکی از انواع این کابل زمینی مفتول  است. این محصول چون برای کابل کشی زمینی استفاده می شود مخصوصا برای کابل کشی زمینی برق بعضا به آن زیرزمینی کابل هم می گویند. لازم به ذکر است که این تنها از جنس سیم نیست و کابل زمینی فیبر نوری هم طراحی و تولید می شود. قیمت به متر میباشد.
  تماس بگیرید
 • ناموجود
  کابل زمینی 4*2

  کابل زمینی 4*2

  0
  ویژگی ها
  • کابل زمینی برای مکان هایی طراحی شده است که نیاز آنچنانی به تحرک نداشته و ثابت باشند. هادی این کابل ها هادی نرم شده مفتولی یا استرند شده است. یکی از انواع این کابل زمینی مفتول  است. این محصول چون برای کابل کشی زمینی استفاده می شود مخصوصا برای کابل کشی زمینی برق بعضا به آن زیرزمینی کابل هم می گویند. لازم به ذکر است که این تنها از جنس سیم نیست و کابل زمینی فیبر نوری هم طراحی و تولید می شود. واحدها به متر میباشد.
  تماس بگیرید
 • ناموجود
  کابل زمینی 4*2

  کابل زمینی 4*4

  0
  ویژگی ها
  • کابل زمینی برای مکان هایی طراحی شده است که نیاز آنچنانی به تحرک نداشته و ثابت باشند. هادی این کابل ها هادی نرم شده مفتولی یا استرند شده است. یکی از انواع این کابل زمینی مفتول  است. این محصول چون برای کابل کشی زمینی استفاده می شود مخصوصا برای کابل کشی زمینی برق بعضا به آن زیرزمینی کابل هم می گویند. لازم به ذکر است که این تنها از جنس سیم نیست و کابل زمینی فیبر نوری هم طراحی و تولید می شود.قیمت به متر میباشد.
  تماس بگیرید
 • ناموجود
  کابل زمینی 4*2

  کابل زمینی 6*2

  0
  ویژگی ها
  • کابل زمینی برای مکان هایی طراحی شده است که نیاز آنچنانی به تحرک نداشته و ثابت باشند. هادی این کابل ها هادی نرم شده مفتولی یا استرند شده است. یکی از انواع این کابل زمینی مفتول  است. این محصول چون برای کابل کشی زمینی استفاده می شود مخصوصا برای کابل کشی زمینی برق بعضا به آن زیرزمینی کابل هم می گویند. لازم به ذکر است که این تنها از جنس سیم نیست و کابل زمینی فیبر نوری هم طراحی و تولید می شود. واحدها به متر میباشد.
  تماس بگیرید
 • ناموجود
  کابل زمینی 4*2

  کابل زمینی 6*4

  0
  ویژگی ها
  • کابل زمینی برای مکان هایی طراحی شده است که نیاز آنچنانی به تحرک نداشته و ثابت باشند. هادی این کابل ها هادی نرم شده مفتولی یا استرند شده است. یکی از انواع این کابل زمینی مفتول  است. این محصول چون برای کابل کشی زمینی استفاده می شود مخصوصا برای کابل کشی زمینی برق بعضا به آن زیرزمینی کابل هم می گویند. لازم به ذکر است که این تنها از جنس سیم نیست و کابل زمینی فیبر نوری هم طراحی و تولید می شود.قیمت به متر میباشد.
  تماس بگیرید